Üyelik Kabul Esasları

Üyelik Kabul Esasları

BKM ‘ye banka, kuruluş veya HSK üyeliği olmak üzere 3 statüde üye olunabilir.

Banka statüsünde üye olmak için başvuran tüzel kişilerin;

  • Türkiye’de bankacılık ile ilgili yürürlükteki Kanun ve diğer mevzuata tabi olan ve kendi isimleri altında kart ihraç eden veya ihraç etmeyi planlayan veya üye iş yeri anlaşması yapan/yapmayı planlayan ve yetkili merciden gerekli izinleri almış banka olmaları gerekmektedir.

 

Kuruluş statüsünde üye olmak için başvuran tüzel kişilerin;

  • Kartlı sistem kuruluşlarından en az birine tabi olan ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çerçevesinde kendi isimleri altında kart ihraç eden/ihraç etmeyi planlayan veya üye iş yeri anlaşması yapan/yapmayı planlayan ve yetkili merciden bu konuda faaliyet izni almış kuruluş,

 

          veya

  • Kartlı sistem kuruluşlarından en az birine tabi olan, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde kendi isimleri altında kart ihraç eden/ihraç etmeyi planlayan veya üye iş yeri anlaşması yapan/yapmayı planlayan ve yetkili merciden bu konuda faaliyet izni almış kuruluş olmaları gerekmektedir.

 

HSK statüsünde üye olmak için başvuran tüzel kişilerin;

  • BKM’nin banka/kuruluş statüsündeki üye/lerine BKM’den aldıkları ödeme hizmetleri  konusunda hizmet sağlayan kuruluş olmaları gerekmektedir.

 

BKM üyeliği ile ilgili sorularınız ve başvurularınız için bkm@bkm.com.tr adresine mail atabilirsiniz.