Duyuru (01 Temmuz 2013)

Duyuru (01 Temmuz 2013)

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Tarafından Duyurulur

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) tarafından, T.C. Maliye Bakanlığı’nın yeni nesil EFT-POS özelliği olan ödeme kaydedici cihazlara (“EFT-POS ÖKC”) yönelik düzenlemeleri çerçevesinde yürütülen TechPOS Projesiyle geliştirilen TechPOS altyapısı ve uygulamalarına yönelik çözümün, işyerlerinde yaygınlaştırılması için gereken”saha hizmetlerinin” sağlanmasını teminen;

a. Maliye Bakanlığı ile kartlı sistem kuruluşları tarafından belirlenen teknik ve güvenlik koşullarını karşılayan ve bu koşulları karşıladığını belgelendiren tüm ÖKC üreticileriyle çalışılmasına olanak sağlayacak şekilde,

b. tutarları ve uygulama esasları belirlenen yazılım, yıllık bakım, pazarlama ve aktivasyon teşvikleri kapsamında,

c. aylık saha hizmeti bedelleri belirlenmesi için ödeme kaydedici cihaz üreticilerinden teklif toplanmasına,

d. toplanan bu teklifler üzerinden yapılacak pazarlıklar sonucu alınacak nihai aylık saha hizmeti bedelleri üzerinden hesaplanacak ortalama aylık saha hizmeti bedelini kabul eden ÖKC üreticileriyle sözleşme düzenlenmesine, karar verilmiştir.

Yeni geliştirilmekte olan EFT-POS ÖKC’ler için temin edilmek istenen”saha hizmetleri”ne ait aylık hizmet bedelinin belirlenmesi amacıyla, ÖKC üreticilerinden eşitlik ilkesi ışığında rekabetçi fiyat teklifi toplanmasına ilişkin süreç ve takvim aşağıda belirtilmiştir:

1. ÖKC üreticilerine teklif talebiyle ilgili idari ve teknik dokümanların gönderilmesi (28.06.2013)

2. gizlilik belgelerini imzalayarak BKM’ye ulaştıran ÖKC üreticileriyle TechPOS altyapısı ve uygulamalarına yönelik spesifikasyonların paylaşılması (02.07.2013)

3. ÖKC üreticilerinin dokümanları incelemesi ve bunlar hakkındaki soruların yazılı olarak BKM’ye gönderilmesi (05.07.2013)

4. BKM cevaplarının sürece katılan tüm üreticilere aktarılması (09.07.2013)

5. ÖKC üreticilerinin aylık saha hizmeti bedeline ilişkin tekliflerini sunması (15.07.2013)

6. Gelen teklifler ve söz konusu tekliflere ilişkin yapılacak pazarlıklar sonucu verilen nihai teklifler üzerinden hesaplanacak ortalama bedel üzerinden tüm ÖKC üreticilerinin sözleşme düzenlemeye davet edilmesi (22.07.2013)

Bilgi edinilmesini ve teklif vermek isteyen firmaların, detaylı bilgi almak ve teklif toplanmasına ilişkin dokümanları temin etmek üzere, BKM Satın Alma ve İdari İşler Müdürü Birol KANBİR (bkanbir@bkm.com.tr) ile irtibata geçmelerini rica ederiz.