Duyuru (03 Temmuz 2013)

Duyuru (03 Temmuz 2013)

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Tarafından Duyurulur

29 Haziran 2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 427 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca EFT-POS özelliği olan ÖKC kullanımına geçiş süresi, seyyar EFT-POS kullanıcıları ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler için 1 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmış olduğundan, 01 Temmuz 2013 tarihli duyurumuzda yer alan fiyat teklifi toplanmasına ilişkin süreç ve takvimin güncellenmesine karar verilmiştir.

Buna göre yeni takvim aşağıdaki gibi güncellenmiştir:

1. ÖKC üreticilerine teklif talebiyle ilgili idari ve teknik dokümanların gönderilmesi (28.06.2013)

2. Aşağıda Ek-1’de yer alan gizlilik belgelerini imzalayarak BKM’ye ulaştıran ÖKC üreticileriyle TechPOS altyapısı ve uygulamalarına yönelik spesifikasyonların paylaşılması (12.07.2013)

3. ÖKC üreticilerinin dokümanları incelemesi ve bunlar hakkında soruların yazılı olarak BKM’ye gönderilmesi (16.07.2013)

4. BKM cevaplarının sürece katılan tüm üreticilere aktarılması (19.07.2013)

5. ÖKC üreticilerinin aylık saha hizmeti bedeline ilişkin tekliflerini sunması (26.07.2013)

6. Gelen teklifler ve söz konusu tekliflere ilişkin yapılacak pazarlıklar sonucu verilen nihai teklifler üzerinden hesaplanacak ortalama bedel üzerinden tüm ÖKC üreticilerinin sözleşme düzenlemeye davet edilmesi (02.08.2013)

Bilgi edinilmesini ve teklif vermek isteyen firmaların, detaylı bilgi almak ve teklif toplanmasına ilişkin dokümanları temin etmek üzere, BKM Satın Alma ve İdari İşler Müdürü Birol KANBİR (bkanbir@bkm.com.tr) ile irtibata geçmelerini rica ederiz.