Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma (YTH) Sistemi

Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma (YTH) Sistemi

 • YTH Sistemi Nedir?
  YTH Sistemi, bir katılımcının kartı ile farklı katılımcı POS veya ATM’sinden işlem yapılması durumunda, iki katılımcı arasında işlemin takas ve hesaplaşmasını sağlayan sistemdir. YTH S-sistemine katılımcılar tarafından kayıtlar gönderilmekte ve bu kayıtların günlük olarak takaslaşılması, çok taraflı netleştirilmesi ve mutabakatı (hesaplaşılması) sağlanmaktadır.
 • YTH Sistemi Sorumlusu Kimdir?
  YTH Sistemi sorumlusu BKM’dir. 19 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Merkez Bankası tarafından, BKM’ye, Ödeme Sistemi İşletisi olarak faaliyet izni verilmiştir.
   
  BKM, Sistemin kesintisiz işletilmesini sağlamak amacıyla her türlü gözetim yapma ve önlem alma yetkisine sahiptir. BKM, alınacak önlemler ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirir.
 • YTH Sistemi Verileri

  Yıllar içerisinde, BKM YTH Sistemi üzerinden geçen takas işlem adetleri yıllık 2 milyar; işlem tutarları ise 200 milyar TL seviyelerine gelmiştir.
   
  2012 yılında işlem hacmindeki belirgin artış Banka Kartı takas işlemlerinin YTH Sistemine dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır.
   
  İşlem başına ortalama işlem tutarı 2006 yılında 76 TL seviyesindeyken, 2016 yılında 114 TL’ye yükselmiştir.
   
  26/04/2017 tarihi itibariyle,
  yth-1
  26/04/2017 tarihi itibariyle,
  yth-2
 • YTH Sistemi Kimler Katılımcı Olabilir?

   • Türkiye’de bankacılık ile ilgili yürürlükteki Kanun ve diğer mevzuata tabi olan ve kendi isimleri altında kart ihraç eden veya ihraç etmeyi planlayan veya üye işyeri anlaşması yapan/yapmayı planlayan ve yetkili merciden “gerekli izinleri” almış banka,
   
  veya
   • Kartlı sistem kuruluşlarından en az birine üye olan ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermeyi planlamakta olup, bu hususta yetkili merciden faaliyet izni almış kuruluş
   
  BKM üyesi olması koşuluyla, gerekli idari, teknik ve finansal şartları yerine getirdiği durumda YTH Sistemi Katılımcısı olabilir.
 • YTH Sistemi Nasıl Çalışır?

  Sistem 3 adımda çalışmaktadır;
   
  1. Takas:
   
  takas
  Kart ile satış işlemlerinde, işyeri aldığı günsonu ile tüm satış kayıtlarını kart kabul eden katılımcıya iletir. Kart kabul eden katılımcı satış işlemlerini “Giden Takas Dosyası” ile BKM’ye iletir. BKM tüm katılımcıların ilettiği takas dosyalarını YTH Sistemi aracılığıyla işleyerek, kaydın muhatabı katılımcı bazında “Gelen Takas Dosyalarını” oluşturur ve her Katılımcı ile ilgili dosyaları paylaşır.
   
  2. Netleştirme:
   
  Bir katılımcının gönderdiği ve aldığı İşlemlerden kaynaklanan alacak ve borç tutarlarının mahsup edilerek tek bir alacak veya borca dönüştürülmesi işlemidir.
   
  3. Mutabakat:
   
  mutabakat
  Takas ve netleştirme işlemleri sonucu, YTH Sistemine borçlu olan Katılımcılar tarafından BKM Hesabı’na ilgili takas gününün ödemeleri gerçekleştirilir. Toplanan ödemeler, BKM tarafından alacak tutarlarına uygun olarak, Alacaklı Katılımcıların daha önce BKM’ye iletilen hesaplarına ödenir.
   
 • YTH Sistemi Hangi Saatlerde Çalışır?

  Katılımcılar Giden Takas Dosyalarını bir önceki gün saat 18:00’den ilgili takas günü saat 10:00’a kadar bırakabilir.
   
  Takaslaşma ve netleştirme işlemleri takas günü saat 10:00’dan saat 13:30’a kadar gerçekleştirilir. Gelen Takas Dosyaları ve Mutabakat raporları takas günü saat 13:30’da Katılımcılarla paylaşılır.
   
  Borçlu Katılımcılar ödemelerini takasın ertesi günü saat 12:00’ye kadar yapmakla yükümlüdür. BKM Alacaklı Katılımcılara ödemeleri takasın ertesi günü saat 14:00 itibariyle yapar.
 • YTH Sisteminde Ücretlendirme Nasıldır?

  1. Katılımcılar Arası Takas Komisyonları
   
  Katılımcılar Arası Takas Komisyonları oranlarını buraya tıklayarak görebilirsiniz.
   
  2. BKM Ücretlendirmesi
   
  Kaynak Katılımcı ve Hedef Katılımcı olma durumuna göre farklı ücretler uygulanır. Ücretlendirme basamaklı yapıda aylık olarak gerçekleştirilir. Takas sisteminden geçen tüm finansal işlemler için toplam tutar hesaplanarak, bu bakiye üzerinden basamaklı yapıda ücretlendirme yapılır.