(TR) Temsile yetkili kişiler ve bunların temsil şekillerini gösterir karar