Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri

Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri

Açık Bankacılık, finansal verilerin güvenli bir ortamda 3. partiler ile paylaşılması anlamına gelmekte, Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri ise Açık Bankacılık kümesi altında ödemeler alanı için tanımlanmış iki temel hizmeti içermektedir.

Açık Bankacılık Nedir?

 • Açık bankacılık, finansal sistemdeki verilerin belirlenen düzenlemelere uygun bir şekilde standart Uygulama Programlama Ara yüzleri (Application Programming Interface, API) aracılığı ile yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların (Third Party Service Providers, TPP) erişimine açılmasıdır.

 

Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri (ÖHVPS) Nedir?

ÖHVPS kapsamında TCMB’nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan ödemeler alanı için tanımlanmış iki temel hizmet bulunmaktadır:

 • Ödeme Emri Başlatma Hizmeti: Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti [Madde 12, birinci fıkra, (f) bendi]
 • Hesap Bilgisi Hizmeti: Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti [Madde 12, birinci fıkra, (g) bendi]

 

Açık Bankacılık/ÖHVPS’nin Amacı Nedir?

 • Açık Bankacılık/ÖHVPS kapsamında yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar rekabet ortamında geliştirdikleri yenilikçi finansal hizmetler ile vatandaşlara çok daha hızlı, düşük maliyet ve yüksek kullanıcı deneyimi ile işlem gerçekleştirebilme imkânı sunabilirken, finansal kuruluşlar da hâlihazırda sunmakta oldukları temel hizmetlerini vatandaşlara yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla daha yaygın ve müşteri ihtiyaçlarına en uygun şekilde kullandırabilmektedir.

 

ÖHVPS kapsamında ödemeler alanı için tanımlanmış iki temel hizmet:

image-004

 • Hesap Bilgisi Hizmeti Servisi(HBHS): Ödeme hizmeti kullanıcısının(ÖHK) onayının alınması koşuluyla, ÖHK’nın ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda Yetkilendirilmiş Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar(YÖS) tarafından sunulması hizmeti
 • Ödeme Emri Başlatma Hizmeti servisi(ÖBHS): Ödeme hizmeti kullanıcısının(ÖHK) isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında(HHS) bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti

 

Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine göre ÖHVPS için Temel prensipler şunlardır:

HHS, ödeme hizmetleri veri paylaşım servislerini HBHS ve ÖBHS’ye sunmakla yükümlüdür.

 • Ödeme emri başlatma hizmetinde servisinin tarafları ÖBHS ile HHS’dir.
 • Hesap bilgisi hizmetinde servisinin tarafları HBHS ile HHS’dir.
 • ÖHVPS kapsamında müşteriye HHS nezdinde Güçlü Kimlik Doğrulama (GKD) yapılması esastır. Ve ÖHK ödeme hesabının çevrim içi olarak erişilebilir olduğu durumlarda hizmetleri kullanabilir.

Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri-02

 • ÖHVPS Katılımcıları ve ÖHVPS Sertifikasyon Sürecini Tamamlayan Katılımcılar

  Üretim Ortamında Olan Banka Statüsündeki HHS’ler
     
  1 Akbank T.A.Ş.
  2 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  3 Anadolubank A.Ş.
  4 Denizbank A.Ş.
  5 Fibabanka A.Ş.
  6 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  7 ODEA Bank A.Ş.
  8 QNB Finansbank A.Ş.
  9 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
  10 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
  11 Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
  12 Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  13 Türkiye İş Bankası A.Ş.
  14 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  15 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  16 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
   
  Üretim Ortamında Olan Banka Statüsündeki YÖS’ler
     
  1 Akbank T.A.Ş.
  2 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  3 Anadolubank A.Ş.
  4 Denizbank A.Ş.
  5 Fibabanka A.Ş.
  6 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  7 ODEA Bank A.Ş.
  8 QNB Finansbank A.Ş.
  9 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
  10 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
  11 Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
  12 Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  13 Türkiye İş Bankası A.Ş.
  14 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  15 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  16 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
   
  Üretim Ortamında Olan Ödeme Kuruluşu Statüsündeki YÖS’ler
      ÖBHS HBHS
  1 Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş
  2 Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş
  3 Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.
  4 Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
  5 Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
   
  BKM Teknik Sertifikasyonu Tamamlayan Banka Statüsündeki HHS’ler
         
  1 HSBC Bank A.Ş.
  2 Şekerbank A.Ş.
  3 Aktifbank A.Ş.
   
  BKM Teknik Sertifikasyonu Tamamlayan Ödeme Kuruluşu statüsündeki YÖS’ler
      ÖBHS HBHS
  1 İgor Ödeme Kuruluşu A.Ş.
  2 İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
  3 N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
  4 Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. 
  5 Papara Elektronik Para A.Ş. 
  6 Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
  7 Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. 
  8 QNBPay  Ödeme Hizmetleri A.Ş.
  9 SBM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
  10 Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.
  11 Turk Elektronik Para A.Ş. 
  12 Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
  13 Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
  14 QPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
  15 D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
  16 Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.
  17 Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.