Üye İşyeri Kılavuzu

Üye İşyeri Kılavuzu

Bu doküman, bankalar ile üye İşyeri sözleşmesi imzalayarak POS hizmeti alan iş yerlerine, yükümlü oldukları kartlı ödeme sistemleri kuruluşları kuralları hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Kılavuz, kartlı ödeme sistemlerine ait genel kuralları içermekte olup, bu kurallarda oluşacak değişiklikler paralelinde periyodik olarak güncellenecektir.

Kartlı Ödeme Sistemleri Kuralları – Üye İşyeri Kılavuzu