Veri Tabanları / Yönetim Sistemleri

Veri Tabanları / Yönetim Sistemleri

 • BKM Veri Ambarı MIS ve Raporlama Hizmetleri
  BKM Veri Ambarı Türkiye içinde yurtiçi/yurtdışı kartlar kullanılmak suretiyle ve Türkiye dışında yurtiçi kartlar kullanılmak suretiyle gerçekleşen alışveriş ve nakit işlemlerine ait otorizasyon ve takas kayıtlarının, sahtekarlık bildirimlerinin ve işyeri kayıtlarının geriye dönük saklanmasını sağlayan hizmettir. 
  BKM Veri Ambarı ile söz konusu kayıtların, sahtekarlık tespiti, istatistik, pazar araştırma ve pazar geliştirme amaçlı olarak Üyeler ve BKM tarafından sorgulanması ve analiz edilmesi sağlanmaktadır.
 • Merkezi İşyeri Veritabanı
  Merkezi İşyeri Veritabanı Modülü, İKS’ ye üye olan tüm katılımcıların kart kabul anlaşması tesis ettiği, Türkiye ve KKTC’de bulunan işyerlerine ait bilgilerin bir merkezde toplanarak, toplanan bu bilgiler ışığında her işyerine (birden fazla Üyeyle çalışsa bile) tekil (unique) bir numara verilmesini, işyerlerinin bu numara üzerinden takibinin yapılabilmesini sağlayan bir veri tabanıdır.
 • Merkezi POS Veritabanı
  İKS’ye üye olan tüm katılımcıların kendi sistemlerinde takip ettiği tüm POS Terminallerine ait bilgilerin BKM’de ortak bir veritabanında toplanarak, POS terminal destek sistemleri, aylık istatistik özetlemeleri, terminal bazlı detaylı analizler ve sahtecilik / dolandırıcılık analizleri yapılması ve Ortak POS Yönetim Sistemi (OPYS) ‘ne veri sağlanması amaçlanan sistemdir.
 • BKM İşyeri Kayıt Sistemi (İKS)
  01/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği kapsamında İKS Katılımcıları tarafından işyerlerine özgü bir işyeri kodu alınmasını sağlayan ana sistemdir.
 • BKM İşyeri Kayıt Sistemi (İKS) Veri Paylaşım Servisleri
  BKM web servisleri aracılığıyla İKS Katılımcıları nezdinde altyapı hizmetini kullanan ödeme hizmeti sağlayıcısının altyapısını sunan ödeme hizmeti sağlayıcısı ile karşılıklı olarak paylaşacağı verileri güvenli şekilde paylaşımını sağlayan servislerdir.
 • BKM İşyeri Kayıt Sistemi (İKS) BIN API Servisi
  BKM’nin geliştirdiği API sayesinde BKM İKS katılımcıları ve BKM Express üyesi iş yerleri, Türkiye’de kart çıkartan tüm bankaların kartının BIN listesini otomatik olarak güncelleyebilmekte ve müşterilerine taksit ve puan gibi avantajları daha verimli bir şekilde sunabilmektedir. Sistem özet olarak; alışveriş işlemleri için ödeme yapacak kartın hangi banka ait olduğunu belirlemeyi sağlamaktadır. Bu bilgi BIN değeri üzerinden anlaşılarak üye işyerlerinin müşterilerine taksit ve puan gibi ek faydaları sunabilmesini sağlar. BIN API, farklı sistemler arasındaki ilişkiyi elektronik ortamda kurarak bu operasyonları kolaylaştırırken katılımcılara zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. İlgili servis BKM üyelik koşulu aranmaksızın BKM İşyeri Kayıt Sistemi (İKS) katılımcılarının ve ve BKM Express üyesi iş yerlerinin hizmetine sunulmuştur.
 • BKM Cihaz Yönetim Sistemi
  Birden fazla üye tarafından paylaşılan çoklu uygulamalı POS’ların kurulumu, diğer üye daveti, eklenme, silinme ve saha firması ilişkilerinin düzenlenmesine merkezi bir yazılım üzerinden destek veren uygulamadır.
 • Harcama İtirazı Yönetim Sistemi
  Harcama İtirazı Yönetim Sistemi (HİYS), BKM Üyeleri arasında yürütülen; harcama itirazına ait işlemler ile birlikte paylaşılması gereken destek dokümanların, Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi verileriyle ilişkilendirerek, ilgili üyeler ve BKM ile paylaşılmasını sağlayan sistemdir.
 • BKM Online
  BKM ve Üyeleri arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımını sağlayan Internet tabanlı elektronik sistemdir.
   
  BKM Online sistemi, yetkiler dâhilinde, BKM ve üyelerimizin erişimine açık olan, Yönetim, Doküman Havuzları, Rapor Uygulamaları, Komite Çalışmaları, BKM tarafından sağlanan Hizmetler ve Çalışma Takvimleri gibi geniş kapsamlı alt bölümlerden oluşmaktadır.
   
  BKM, Ödeme Sektörü’ne yönelik olarak, kendi bünyesinde oluşan ve üyelerinden derlediği istatistiki verileri konsolide ederek, farklı kırılımlarda (kredi kartı, banka kartı, nakit, alışveriş, üye işyeri, sektör, taksitli, on-us, not-on–us, yurtiçi, yurtdışı, EMV, MO/TO, e-ticaret, vb.) çok sayıda rapor oluşturmakta, otomatik konsolidasyon süreçlerinin ardından online olarak Üyeleri ile paylaşmaktadır.
 • BKM Entegrasyon Web Servisleri
  BKM Entegrasyon Servisleri; Üyelere verilmekte olan hizmetlere web servis kanalıyla erişim olanağı sağlayarak Üyelerin günlük operasyonlarının otomatikleştirilmesini destekleyen servisler bütünüdür.