Veri Tabanları / Yönetim Sistemleri

Veri Tabanları / Yönetim Sistemleri

 • BKM Veri Ambarı MIS ve Raporlama Hizmetleri
  BKM Veri Ambarı Türkiye içinde yurtiçi/yurtdışı kartlar kullanılmak suretiyle ve Türkiye dışında yurtiçi kartlar kullanılmak suretiyle gerçekleşen alışveriş ve nakit işlemlerine ait otorizasyon ve takas kayıtlarının, sahtekarlık bildirimlerinin ve işyeri kayıtlarının geriye dönük saklanmasını sağlayan hizmettir.
   
  BKM Veri Ambarı ile söz konusu kayıtların, sahtekarlık tespiti, istatistik, pazar araştırma ve pazar geliştirme amaçlı olarak Üyeler ve BKM tarafından sorgulanması ve analiz edilmesi sağlanmaktadır.
 • Merkezi İşyeri Veritabanı
  Merkezi İşyeri Veritabanı Modülü, BKM’ye üye olan bankaların kart kabul anlaşması tesis ettiği, Türkiye ve KKTC’de bulunan işyerlerine ait bilgilerin bir merkezde toplanarak, toplanan bu bilgiler ışığında her işyerine (birden fazla Üyeyle çalışsa bile) tekil (unique) bir numara verilmesini, işyerlerinin bu numara üzerinden takibinin yapılabilmesini sağlayan bir veri tabanıdır.
 • Merkezi POS Veritabanı
  BKM’ye üye olan ve POS Terminalleri bulunan tüm kart kabul eden bankalardan, kendi sistemlerinde takip ettiği tüm POS Terminallerine ait bilgilerin BKM’de ortak bir veritabanında toplanarak, POS terminal destek sistemleri, aylık istatistik özetlemeleri, terminal bazlı detaylı analizler ve sahtecilik / dolandırıcılık analizleri yapılması ve Ortak POS Yönetim Sistemi (OPYS) ‘ne veri sağlanması amaçlanan sistemdir.
 • BKM Cihaz Yönetim Sistemi
  Birden fazla üye tarafından paylaşılan çoklu uygulamalı POS’ların kurulumu, diğer üye daveti, eklenme, silinme ve saha firması ilişkilerinin düzenlenmesine merkezi bir yazılım üzerinden destek veren uygulamadır.
 • Harcama İtirazı Yönetim Sistemi

  Harcama İtirazı Yönetim Sistemi (HİYS), BKM Üyeleri arasında yürütülen; harcama itirazına ait işlemler ile birlikte paylaşılması gereken destek dokümanların, Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi verileriyle ilişkilendirerek, ilgili üyeler ve BKM ile paylaşılmasını sağlayan sistemdir.
 • BKM Online
  BKM ve Üyeleri arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımını sağlayan Internet tabanlı elektronik sistemdir.
   
  BKM Online sistemi, yetkiler dâhilinde, BKM ve üyelerimizin erişimine açık olan, Yönetim, Doküman Havuzları, Rapor Uygulamaları, Komite Çalışmaları, BKM tarafından sağlanan Hizmetler ve Çalışma Takvimleri gibi geniş kapsamlı alt bölümlerden oluşmaktadır.
   
  BKM, Ödeme Sektörü’ne yönelik olarak, kendi bünyesinde oluşan ve üyelerinden derlediği istatistiki verileri konsolide ederek, farklı kırılımlarda (kredi kartı, banka kartı, nakit, alışveriş, üye işyeri, sektör, taksitli, on-us, not-on–us, yurtiçi, yurtdışı, EMV, MO/TO, e-ticaret, vb.) çok sayıda rapor oluşturmakta, otomatik konsolidasyon süreçlerinin ardından online olarak Üyeleri ile paylaşmaktadır.
 • BKM Entegrasyon Web Servisleri
  BKM Entegrasyon Servisleri; Üyelere verilmekte olan hizmetlere web servis kanalıyla erişim olanağı sağlayarak Üyelerin günlük operasyonlarının otomatikleştirilmesini destekleyen servisler bütünüdür.