Yönlendirme Hizmetleri

Yönlendirme Hizmetleri

Yönlendirme Hizmetleri, Switch Sistemi ve Birleşik Uyarı Listesi (BUL) hizmetlerinden oluşmaktadır.

  • Switch Sistemi
    Switch Sistemi, temel olarak BKM Üyelerinin ATM ve POS terminalleri vasıtasıyla kabul ettikleri diğer Üyelere ait kart işlemlerini, ilgili Üyeye Otorizasyon sorgusu için yönlendirilmesini sağlayan hizmettir.
  • Birleşik Uyarı Listesi
    Birleşik Uyarı Listesi (BUL), kart ihraç eden Üyenin kullanımını engellemek istediği (kayıp, çalıntı, sahte, tahsil güçlüğü çıkaran müşteriler vb.) kart numaralarının listelendiği listeyi içeren bir dosyadır.