Yönlendirme Hizmetleri

Yönlendirme Hizmetleri

Yönlendirme Hizmetleri, Switch Sistemi ve Birleşik Uyarı Listesi (BUL) hizmetlerinden oluşmaktadır.

  • Switch Sistemi
    Switch Sistemi, temel olarak BKM Üyelerinin ATM ve POS terminalleri vasıtasıyla kabul ettikleri diğer Üyelere ait kart işlemlerini, ilgili Üyeye Otorizasyon sorgusu için yönlendirilmesini sağlayan hizmettir.
  • Birleşik Uyarı Listesi
    Birleşik Uyarı Listesi (BUL), kart ihraç eden Üyenin kullanımını engellemek istediği (kayıp, çalıntı, sahte, tahsil güçlüğü çıkaran müşteriler v.b.) kart numaralarının listelendiği, kart kabul eden Üyelerin online otorizasyona çıkılamadığı durumlarda riski kendinde olmak kaydıyla belli limitler dahilinde onay vermek için kontrol ettiği, offline çalışan “Sınırlı Tutarlı Terminaller”de de maksimum işlem tutarı olan 55 TL’ ye kadar kart numarasının kontrol edildiği listeyi içeren bir dosyadır.