TR Karekod

TR Karekod

 • Karekod Üretici Kodu Başvuru ve Bildirim Süreci

  “Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi Ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik), 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
   
  Yönetmeliğin 5. maddesinde ifade edildiği üzere, 6493 sayılı Kanunun 13. maddesinde yer verilen ödeme hizmeti sağlayıcısı kuruluşların, TR Karekod üretebilmek ve/veya üretilen bir TR Karekodu mobil uygulamaları aracılığıyla okuyabilmek için Karekod Üretici Kodu temin etmesi gerekmektedir.
   
  Karekod Üretici Kodu, ödeme hizmeti sağlayıcısının talebi üzerine BKM tarafından belirlenecektir.
   
  Karekod Üretici Kodu temin edilebilmesi için izlenmesi gereken adımlar aşağıda yer almaktadır;
   
  1. Karekod üretici kodu temin etmek isteyen ödeme hizmeti sağlayıcısı, “Karekod Üretici Kodu Başvuru ve Bildirim Formu”nu (Form) ıslak imzalı olarak, imza sirküleri ile birlikte BKM Genel Müdürlük adresine posta ile göndererek başvuru yapmalıdır. (BKM Genel Müdürlük Adresi: Nispetiye Caddesi, Akmerkez E3 Blok Kat:2/3, Etiler/İSTANBUL)
  2. BKM, kendisine iletilen Form ve imza sirkülerini kontrol eder. Formda bir eksik olması durumunda, eksikliğin içeriği ve tamamlanması konusunda ödeme hizmeti sağlayıcısını e-posta yoluyla bilgilendirir. Formda bir eksiklik yoksa BKM süreci işletmeye devam eder.
  3. Bankalar, karekod üretici kodu olarak mevcut EFT kodlarını kullanacaktır. Bankaların, karekod üretici kodu almak için form ile birlikte Karekod Üretici Kodunu BKM’ye bildirmeleri yeterlidir.
  4. Form’u ileten ödeme hizmeti sağlayıcısının bir banka olmaması durumunda; BKM, talebi yapan ödeme hizmeti sağlayıcısının Yönetmeliğe göre karekod üretici kodu almaya yetkili bir kuruluş olduğunu kontrol eder ve TCMB’nin belirleyeceği karekod üretici kodunu ve ödeme hizmeti sağlayıcısının ticari ünvanını kamuya açık şekilde yayınlar.
  5. BKM, Bildirim veya Başvuru sonucunu katılımcıya posta yoluyla iletecektir.
  Karekod Üretici Kodu Başvuru ve Bildirim Formu için tıklayınız.