Ortaklar

Ortaklar

 

30.04.2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısıyla yapılan sermaye artışı sonucunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6493 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası* uyarınca şirketimizin hissedarları arasına katılmıştır.

 

*20.6.2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na “ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş ve kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme” yetkisi verilmiş bulunmaktadır.