Komiteler

Komiteler

 

Güvenlik Komitesi
 • Kartlı ödeme sistemlerinde, bankacılık hizmet kanallarında ve Ödeme Hizmeti Kuruluşları üzerinden iletilen işlemler başta olmak üzere ödeme sektörü genelinde oluşabilecek sahtekârlık ve dolandırıcılıkları önleyici çalışmalar yapmak,
 • Güvenlik önlemlerini saptamak, bu amaçla yapılacak hukuki düzenleme, standart, spesifikasyon, kural, prosedür ve yönetmelik çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Sahtecilik tür ve gelişimini takip etmek,
 • Kolluk Kuvvetleri, karar verici ve düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri sürdürmek,
 • Ödeme sistemleri güvenliği konusunda yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeleri takip edip, üyelere bilgi aktarımını sağlamak.
 • Belirlenen güvenlik stratejileri doğrultusunda BKM çalışanlarını gerekli konuların incelenmesi, analiz ve tavsiye oluşturması için yönlendirmek.
 • Diğer birimler ve komitelerden gelen sahtekârlığı önleyici çalışmalar, güvenlik standardı önerilerini oluşturmak,
Operasyon ve Teknoloji Komitesi
 • Uluslararası Ödeme Sistemlerinin kural, prosedür ve yönetmeliklerini takip ederek bunların yurtiçi Ödeme Sistemlerine etkilerini belirlemek,
 • Yurtiçi standart, spesifikasyon, kural, prosedür ve yönetmelikleri üzerinde çalışmak, yeni ürün/ hizmet/ uygulamalara ilişkin kuralları belirlemek,
 • Kural ihlallerini ve üyelerarası problemleri değerlendirilmek ve takip etmek,
 • BKM ve Uluslararası ödeme sistemlerinin yeni yayın ve uygulamalarını değerlendirmek ve takip etmek,
 • Standartları, operasyonel akışları, uygulanmaları tariflemek ve gelişimini takip etmek,
 • Operasyonel ve kurallar ile ilgili olan ceza ve ücretleri görüşmek, değerlendirmek, revize etmek, üyelere bilgi aktarımı sağlamak,
Pazar Geliştirme Komitesi
 • Yurtiçindeki kartlı ve elektronik ödemelere talebi artırmak, nakite karşı ödeme araç ve platformlarının kullanım alanlarını artırmak ve kullanımı yaygınlaştırmak, teşvik etmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve gelişmeleri değerlendirmek,
 • Ödeme Sistemleri ile ilgili kurum/ seminer/ organizasyonlarda Ödeme Sistemlerini temsil etme,
 • Yatırım kararları için yapılan çalışmaları değerlendirmek, güncel piyasa analizlerini oluşturmak,
 • Ödeme aracı olarak kart kabul eden ve ödeme platformlarına konu olacak taraflarla ilişkiye geçerek pazarı geliştirmek, bilinçlendirmek ve bu amaçlarla yapılacak reklam kampanyalarını ve basın duyurularını yönlendirmek,
 • Pazarı geliştirmeye yönelik yeni uygulama ve geliştirmeleri değerlendirmek, yeni uygulama ve servislere yönelik yatırım kararlarına temel olacak çalışmaları değerlendirmek,
 • Ödeme araçlarının ve platformlarına yönelik sektörlerin gelişimini takip etmek ve gelişimi arttırıcı uygulama önerileri oluşturmak, teşvik/ceza uygulamaları geliştirmek,
 • Gerekli görülmesi halinde tüketici ve iş yerlerinin BKM sorumluluğundaki ödeme işlemlerine yönelik güvenlik ve kurallarla, ilgili eğitici muhtelif basılı, görsel, işitsel içerikleri hazırlamak,
İş Geliştirme Komitesi
 • Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği hedeflere hizmet edecek, ürün yönetimi ve komitelerden gelecek yeni iş ve hizmet geliştirme, ortak ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet/ uygulama/ ürün/ teknoloji konularını belirlemek, kapsam ve standart önerilerini belirlemek,
 • Yeni iş ve hizmet geliştirme konularına yönelik, analiz/ fizibilite önerilerini hazırlamak ve proje yönetimini yapmak,
 • Ödeme sistemlerindeki teknolojik gelişmeleri takip etmek.
 • Pazarı geliştirmeye yönelik yeni uygulama ve servislere yönelik yatırım kararlarına temel olacak çalışmaları yapmak,
Harcama İtirazı Kuralları ve Hakem Komitesi
 • Uluslararası ve yerel kartlı sistemlerin harcama itirazı işlemleri ile ilgili kural, prosedür ve yönetmeliklerini takip ederek, bunların yurtiçi ödeme sistemlerindeki harcama itirazı operasyonlarına etkilerini belirlemek,
 • Harcama İtirazı konusu özelinde, yurtiçi standart, spesifikasyon, kural, prosedür ve yönetmelikleri üzerinde çalışmak, yeni ürün/ hizmet/ uygulamalara ilişkin müşteri itiraz kurallarını belirlemek.
ATM Paylaşım Komitesi

1 Ekim 2009 tarihinden beri ATM Banka Kartı Paylaşım Platformu Protokolünde imzası bulunan tüm ATM sahibi ve BKM Üyesi olan bankalar ile banka kartı ihraç eden ve diğer banka ATM’lerinden hizmet alan bankaların “Yurtiçi ATM Paylaşım Platformu” işlemleri kapsamında;

 • Banka Kartları ve ön ödemeli kartlar için ATM Platformuna özgü operasyonel çalışma prensipleri ile ilgili yeni kapsam ve standart önerileri geliştirmek,
 • ATM Platformu işlemlerinin bankalararası ücretlendirme güncellemeleri konusunda çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Pazarlama, iş geliştirme ve güvenlik konularını değerlendirmek, analiz etmek, gerek görülen noktalarda yeni uygulamalar geliştirmek,
 • ATM’lerde Banka Kartı kullanımı ile ilgili gelişmeleri, banka ve müşteri ihtiyaçlarını analiz etmek, yeni işlem ve akış önerileri geliştirmek,

BKM Hakem Komiteleri

Hakem Komitesi

BKM Üyeleri arasındaki, Kartlı Ödeme Sektörü kurallarının ihlalinden doğan ve ters ibraz yolu ile çözümleyemedikleri anlaşmazlıklar için başvurabilecekleri hakem heyetidir.

Komite, iki üye arasında meydana gelen ihtilaflı durumu, üyelerden birinin başvurusu yapması halinde; Yurtiçi Düzenlemeler, Visa, Mastercard, TROY ve BKM Kuralları çerçevesinde inceleyerek, taraflar arasında hakemlik yaparak çözüme ulaştırır.

Anlaşmalı İşlem Hakem Komitesi

Üye kuruluşlar arasında Anlaşmalı İşlemler kapsamında doğabilecek finansal sorumluluğun paylaşılması konusundaki ihtilafları, bu konu özelinde yayınlanan yürürlükteki Yurtiçi Düzenlemeler ve BKM Kuralları çerçevesinde çözümleyerek karara bağlama ve finansal sorumluluğun dağılımına karar vermektedir.