Kartlı Ödeme Sistemlerinin Ekonomiye Katkıları

Kartlı Ödeme Sistemlerinin Ekonomiye Katkıları

Nakit dolaşımını azaltarak, ekonominin kayıt altına alınmasını sağlar. Bu da vergi gelirlerinde artışa neden olur. Her 1 TL’lik nakit kullanımı yerine aynı oranın kredi kartı ile harcanması vergi gelirlerini 19 Kuruş artırır.

Yine her 1 TL’lik kredi kartı kullanımı GSMH’yı 1.75 TL artırır. Büyüyen ekonomi yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirir ve işsizliği önler.

Ayrıca kartların işlem maliyeti nakite göre üçte bir oranında daha az olduğundan genel ekonomi kağıt yükünden kurtulur, genel GSYİH’e katkı sağlanır.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin enflasyonu düşürücü bir etkisi vardır. Para arzındaki artış aynı dönemde enflasyonu 0,13 oranında artırırken, kredi kartı harcamaları aynı dönem enflasyonu 0,13 oranında düşürür.

Kredi kartları yeni iş imkânları yaratmaktadır. Kredi kartı harcamalarında meydana gelecek %1 oranında istihdamı 5954 kişi artırmaktadır. Kredi kartı harcamalarındaki artışın istihdam üzerindeki etkisi yaklaşık 2.5 yıl sürmektedir.

Kredi kartı ile yapılan alışverişler sonucu, tüm para hareketleri ekonomik sisteme kayıt olmakta ve tasarruf yatırım akışı hızlanarak ticari faaliyetleri canlandırmaktadır.

Nakit para yerine kart kullanılması bürokrasiyi azaltarak, tüketicilere yalın bir satın alma gücü yaşatır ve harcamaların kontrolünü sağlatacak bir şeffaflık getirir.

Üye iş yerleri, potansiyel müşteri kitlelerini büyütür. Yanında nakit parası olmayan müşterilere de satış gerçekleştirebilirler, böylelikle iş hacmi genişler.

Sattıkları mal ve hizmet karşılığında çok kısa sürede nakit paraya kavuşurken; kasalarında çok ve atıl para bulundurma külfet ve riskinden kurtulurlar.