Kartmetre

Kartmetre

kartmetrelogo

BKM Kartlı Ödeme Endeksi (KARTMETRE)

Kartlı ödemeler sektörünün ve hane halkı harcamalarının gözlemlenebilmesi için Kartlı ödemeler endeksini aylık olarak yayınlıyoruz. 2015 yılı Nisan ayını baz alan endekse, nominal ve enflasyondan arındırılmış (reel) olmak üzere iki farklı formatta erişebilirsiniz.

Toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan Genel Kartlı Ödeme Endeksi’ne ek olarak hane halkı harcamalarının daha iyi bir göstergesi olduğu için “BES ve Kamu/Vergi Hariç Yurtiçi Bireysel Kartlı Ödeme Endeksi” (Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi) verilerine de aşağıda ulaşabilirsiniz.