Kartmetre

Kartmetre

kartmetrelogo

BKM Kartlı Ödeme Endeksi (KARTMETRE)

BKM Kartlı ödemeler sektörünün ve hane halkı harcamalarının gözlemlenebilmesi için Mayıs ayından itibaren Nisan 2018 verilerini de içerecek şekilde Kartlı ödemeler endeksini yayınlamaya başlıyor. 2015 yılı Nisan ayını baz alan endeks nominal ve enflasyondan arındırılmış (reel) olmak üzere aylık olarak yayınlanacaktır. Toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan Genel Kartlı Ödeme Endeksi’ne ek olarak hane halkı harcamalarının daha iyi bir göstergesi olması dolayısı ile “BES ve Kamu/Vergi Hariç Yurtiçi Bireysel Kartlı Ödeme Endeksi” (Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi) de yayınlanacaktır.

Kartmetre may 19