Katılımcılar Arası Takas Komisyonları

Katılımcılar Arası Takas Komisyonları

Katılımcılar Arası Kredi Kartı Takas Komisyonu

Katılımcılar arasında gerçekleşen kredi kartı takas komisyonu oranı, operasyonel ve fonlama maliyetlerinin toplamı olarak hesaplanmaktadır. Operasyonel maliyetler her yıl 1 defa, fonlama maliyeti ise her ay piyasa faiz oranlarındaki gelişmelere göre hesaplanır. Katılımcıların birbirlerine ödediği tutarları ifade etmektedir. Kredi kartı takas komisyon oranının detayları için tıklayınız.

Kredi Kartı Takas Komisyon Oranı** %2,18*
Katılımcılar Arası Banka Kartı Takas Komisyonu

Katılımcılar Arası banka kartı takas komisyonu her yıl 1 defa belirlenen operasyonel maliyetlere göre belirlenmektedir.

Banka Kartı Takas Komisyon Oranı*** % 0,98*

* BSMV etkisi dâhil oranlardır.
** Kredi Kartı Takas Komisyon Oranı 07 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.
*** Banka Kartı Takas Komisyon Oranı 5 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerlidir.
****Ön Ödemeli Kart Takas Komisyon Oranı olarak Banka Kartı Takas Komisyon Oranı kullanılmaktadır.

Rekabet Kurumu’nun 01.07.2005 tarih ve 05-43/602-153 sayılı kararı ile verdiği ilk muafiyet ve 21.08.2013 tarih ve 13-48/672-288 sayılı uzatılan muafiyet kararınca bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmiş ve raporlanmış banka maliyetlerini dikkate alarak Kredi Kartı Alışveriş Takas Komisyonu Oranının aylık olarak hesaplanması ve yayınlanması süreci BKM A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Rekabet Kurumu’nun 07.03.2008 tarih ve 08-24/249-82 sayılı kararı ile verdiği ilk muafiyet ve 19.08.2009 tarih ve 09-36/905-217 sayılı uzatılan muafiyet kararınca bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmiş ve raporlanmış banka maliyetlerini dikkate alarak Banka Kartı Alışveriş Takas Komisyonu Oranının aylık olarak hesaplanması ve yayınlanması süreci BKM A.Ş. tarafından yönetilmektedir.