Üyeler Arası Yurtiçi Takas Komisyonları

Üyeler Arası Yurtiçi Takas Komisyonları

Kredi Kartı Takas Komisyon Oran Tablosu

Kredi kartı ve banka kartı alışveriş takas komisyonu, Rekabet Kurulu’ndan alınan muafiyete ve onaylanan hesaplama yöntemine göre, kart çıkaran kuruluşların kredi kartı ve banka kartı ile yapılan ödemeler neticesinde oluşan maliyetleri baz alınarak, kart kabul eden kuruluştan kartı ihraç eden kuruluşa ödenir.

Bankalararası Kart Merkezi, kredi kartı ve banka kartı takas komisyon oranlarının hesaplanması ile ilgili operasyonel süreci yürütmekte, hesaplamanın yapılması dışında, komisyon oranın artırılması veya azaltılması yönünde herhangi bir inisiyatif sahibi değildir.

Kredi Kartı Takas Komisyonu

Kart kabul eden kuruluş ile kart ihraç eden kuruluşun farklı olduğu işlemlerden doğan kredi kartı takas komisyonu oranı, Rekabet Kurulu tarafından uygun bulunan hesaplama yöntemine göre, operasyonel maliyetler, fonlama ve net sermaye maliyetinin toplamı olarak hesaplanmaktadır. Operasyonel maliyetler her yıl 1 defa, fonlama maliyeti ve net sermaye maliyeti ise her ay piyasa faiz oranlarındaki gelişmelere göre hesaplanır. Her ay düzenli olarak hesaplanan yeni oranın yürürlükte olan orandan ± %5 veya daha fazla sapması durumunda, yürürlükteki oranda değişiklik yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan alışveriş işlemleri baz alınarak kart kabul eden kuruluştan kartı ihraç eden kuruluşa ödenen komisyon tutarını ifade etmektedir.

Kredi Kartı Takas Komisyon Oranı** : %3,36*

Kredi kartı takas komisyon oranının detayları için tıklayınız.

Banka Kartı Takas Komisyonu

Kart kabul eden kuruluş ile kart ihraç eden kuruluşun farklı olduğu işlemlerden doğan banka kartı takas komisyonu, Rekabet Kurulu tarafından uygun bulunan hesaplama yöntemine göre, her yıl 1 defa belirlenen operasyonel maliyetlere göre belirlenmektedir.

Banka kartı ile yapılan alışveriş işlemleri baz alınarak kart kabul eden kuruluştan kartı ihraç eden kuruluşa ödenen komisyon tutarını ifade etmektedir.

Banka Kartı Takas Komisyon Oranı*** : %0,67*

* BSMV etkisi dâhil oranlardır.
** Kredi Kartı Takas Komisyon Oranı 02 Kasım 2023 tarihli takas işletiminden itibaren geçerlidir.
*** Banka Kartı Takas Komisyon Oranı 06 Ekim 2023 tarihli takas işletiminden itibaren geçerlidir.
****Ön Ödemeli Kart Takas Komisyon Oranı olarak Banka Kartı Takas Komisyon Oranı kullanılmaktadır.

Rekabet Kurulu’nun 01.07.2005 tarih ve 05-43/602-153 sayılı kararı ile verdiği ilk muafiyet ve 08.06.2017 tarih ve 17-19/294-130 sayılı uzatılan muafiyet kararınca bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmiş ve raporlanmış kart ihraç eden üye maliyetlerini dikkate alarak Kredi Kartı Alışveriş Takas Komisyonu Oranının aylık olarak hesaplanması ve yayınlanması süreci BKM A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Rekabet Kurulu’nun 13.03.2008 tarih ve 08-24/249-82 sayılı kararı ile verdiği ilk muafiyet ve 26.02.2015 tarih ve 15-09/129-58 sayılı uzatılan muafiyet kararınca bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmiş ve raporlanmış kart ihraç eden üye maliyetlerini dikkate alarak Banka Kartı Alışveriş Takas Komisyonu Oranının aylık olarak hesaplanması ve yayınlanması süreci BKM A.Ş. tarafından yönetilmektedir.