Kart Bilinci Kampanyası (2010)

Kart Bilinci Kampanyası (2010)

Kart Bilinci Kampanyası (2010)

Bu kampanyada, kartlı ödeme sistemlerinin makro ölçekteki faydaları, Gazi Üniversitesi tarafından Prof. Şükrü Kızılot başkanlığında gerçekleştirilen””Kartlı Ödeme Sistemleri Ekonomik Katkılar Raporu ve 2008 Krizinde Kartlı Ödeme Sistemlerinin Olumlu Etkileri”” araştırmasının somut bulguları ile iletişime konu edildi.

Kampanyada gazete ve dergi ilanları, alışveriş merkezlerinin içleri ve çevreleri, otobüs durakları, metro içi panolar ve İnternet gibi farklı temas noktaları kullanıldı.

Diğer Kampanyalar